miércoles, 30 de diciembre de 2009

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

La competència comunicativa és la capacitat d'usar correctament una llengua per expressar i entendre missatges. El terme va ser creat per Dell Hymes el 1966 per a les llengües estrangeres i englobava les quatre destreses tradicionals (llegir, escriure, escoltar i parlar) més el component gramatical. És un concepte central en didàctica de la llengua, que veu com a màxim objectiu dels professors aconseguir la competència comunicativa dels seus alumnes. Suposa un apropament a l'ús real de la llengua i no sols el teòric, és a dir, considerar l'idioma com un instrument de comunicació i no com un simple objecte d'estudi.

A classe de coed vam aprendre la competència comunicativa, era important saber escriure escoltar per els professors i per a les persones, sense elles no podriem relacionar-nos el món evoluciona però la llengua també i cada cop em d'estar preparats per els canvis de la llengüa i la comunicació

No hay comentarios:

Publicar un comentario