jueves, 11 de febrero de 2010

LA SOCIETAT LÍQUIDA

LA SOCIETAT LÍQUIDA

La societat líquida és un terme que el podem relacionar amb la societat canviant. La societat líquida, va ser un concepte nou que vaig aprendre el semestre passat, el creador d'aquest nom va ser Zygmunt Bauman, actualment vivim en un món divers i per tan la societat no es solidifica. Parlem de persones que emigren deixen la seva terra per buscar-ne una altre amb més oportunitats. Ens trobem en un ambient globalitzat on tot això ens aporta a la nova pobresa i en conseqüència ens formem com a persones insegures. Com a futurs educadors em de procurar establir una cohesió social a l'escola, ningú s'ha de sentir descriminat, ja que la nostra societat és canviant, haurem d'intentar crear vincles amb aquesta societat. Em de ser optimistes en aquest model de societat, amb una ensenyança més sòlida i rígida i per tan també ens cal acompanyar en el camí de l'alumne, facilitant una educació més líquida i tolerant amb la seva manera de ser i pensar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario