lunes, 14 de diciembre de 2009

QUATRE HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

A coed se'ns van explicar quatre habilitats lingüístiques llegir, escriure, parlar i escoltar.

Ara definiré cada una d'elles.

Com a usuaris hem de poder comunicar-nos.

LLegir: És el procés a través del qual es compren un text escrit.
1. llegir és un procés actiu. Hem de construir significat.
2. llegim per alguna finalitat.
3. hem de fer-nos nostra el text que llegim.
4. llefir és implicar-se en un procés de predicció i inferència.

Escriure: Escriure és el procés que produeix un text significatiu.

Parlar: És expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent.

Escoltar: És comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat.


Necessitem aquests 4 processos per poder tranmetre un missatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario