miércoles, 30 de diciembre de 2009

DESCRIPCIÓ

El gripau blau (Ara va de bo), Lila (Whiskyn's), Gato Pérez (Pedro Navaja), Com un puny (Raimon) i Nit de Sant Joan (Sisa). En sigut unes de les cançons que l'Inma ens ha posat a classe de coed, això ho ha fet perquè volia que describissim al que sentiem mentres escoltavem les cançons.

descripció:

la descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Es tracta de fer veure al lector un objecte, un paisatge, una persona... i de vegades, fer sentir una experiència, una emoció, un sentiment de qui descriu.

La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa. També pot ser subjectiva, si qui escriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu.

En un text descriptiu, són molt freqüents els adjectius i els situacionals. Exemples d'adjectius: groc, verd, vermell, gran, petit, gros, prim, ample, estret, bonic, lleig... Exemples de situacionals: a dalt, a baix, davant, darrere, a la dreta, a l'esquerra, més amunt, més avall...

Per fer una descripció es pot seguir el següent ordre:

1. Observació i retenció dels trets dominants, característiques generals, d'allò que es vol descriure.
2. Anàlisi detallada seguint un ordre: de dreta a esquerra, de dalt a baix, d'allò més general a allò més concret...
3. Redacció, seguint un ordre triat d'acord amb l'element que es vulgui destacar més.

No hay comentarios:

Publicar un comentario